Villkor

Villkor

Om du avser att använda PersonligUtveckling.net och information som finns på sidan gäller följande villkor:

Genom att titta på informationen och materialet på PersonligUtveckling.net accepterar du, utan begränsningar dessa villkor. Om du av någon anledning inte håller med om något av villkoren ber vi dig att inte använda dig av denna sida eller dess information.

PersonligUtveckling.net reserverar sig rätten att på eget bevåg ändra, modifiera eller på annat sätt uppdatera dessa villkor vilken tidpunkt som helst, och genom att använda dig av denna sida går du med på att vara bunden av sådana ändringar, modifikationer och uppdateringar.

Genom att använda informationen på denna sida går användaren med på att inte hålla PersonligUtveckling.net ansvariga av någon som helst anledning. PersonligUtveckling.net garanterar på inget vis att resultatet från denna sida avspeglar alla personers resultat lika. Vi utgår från personliga utsagor och har ingen kunskap i generella frågor rörande din hälsa. Om du har ett hälsoproblem ber vi dig kontakta din läkare för rådgivning.

Vi är inte ansvariga för dina handlingar. När du använder dig av våra produkter eller den kunskap du läser om på våran webbsida måste du inse att resultatet kan variera avsevärt från person till person.

När denna sida refererar till någon tredje part, så tar vi oss inget ansvar i helhet eller delvis för denna sites innehåll, representation, support eller någon annan aspekt av sidan. Du måste alltid kontrollera tredje parts villkor innan du använder dig av information och metoder som anges eller förmedlas på PersonligUtveckling.net.

Vill du nå oss skicka ett mail på kontaktsidan.

PersonligUtveckling.net 2011