Bra eller bättre självkänsla?

Bättre självkänsla

Alla har behov av bättre självkänsla för att utvecklas som människor. Då en människa tar stor plats i olika sammanhang så ogillas detta ofta. Paradoxen i dessa situationen är att både den som tar plats och de som känner sig undanknuffade behöver bättre självkänsla. Då du vet att du och din tid har ett stort värde så känner du dig aldrig hotad av en annan människa som tar plats. Du behöver heller aldrig stå i rampljuset för att känna dig sedd.

Med bättre självkänsla får livet nya dimensioner där man funderar mindre på vad andra gör och lägger ner mer tid och kraft på att faktiskt skapa en meningsfull tillvaro med glädje och hälsa som resultat.

Det som finns inuti…

Alla tycks vara överens om att det är insidan som räknas och trots detta så accepterar människor att leva med en självkänsla som knappt existerar. Då man aldrig tar en paus för att se vad som finns inuti så är det lätt att bli ett tomt skal och det märks även på utsidan. Den som har koll på sin egen förmåga och prioriteringar i livet gillas lätt av andra människor. Man kan uppleva att den här typen av människor har ett slags lugn som gör det skönt att befinna sig i deras närhet. Tänk bara på hur lätt det blir att umgås eller jobba med någon som faktiskt vet vad de vill.

Genom att ta reda på vem du är där inuti så stärker du din självkänsla och det här har inget med egoism att göra, tvärtom. Den som har bättre självkänsla får mer tid och kraft till att uppmärksamma andras behov och ge de den plats som de behöver. Det är därför mycket viktigt att ta tag i denna bit om man vill må bra och även få sina medmänniskor att trivas.

Att värdera sig själv och sin tid

En viktig bit som många eftersätter är att värdera sin tid och sig själv på rätt sätt. Idag kan det vara mycket svårt att få alla pusselbitarna på plats. Man ska vara stjärna därhemma som partner och förälder samtidigt som jobbet eller utbildning kräver en professionalitet som inte accepterar underligt beteende. Det blir helt enkelt svårt att säga nej men tids nog så måste man det och då kan det bli obehagligt när folk har blivit vana vid att man alltid ställer upp.

Då du inser att du och din tid har ett värde som är så mycket mer än den timlön du får så blir det genast solklart att du inte kan säga ja till alla uppdrag. Det kan vara så att du måste skapa en lista med prioriteringar och se vad som är viktigast för dig. Utifrån denna lista så skapar du ett schema som fungerar för att du ska må bra. Den som förändrar sin tillvaro på detta sätt blir ofta förvånad över att upptäcka att alla de där kraven inte alls kom från familj, vänner och jobb utan från en själv. Det här är en upplevelse som ger mod, kraft och bättre självkänsla.

Mål som man kan nå

Då man jobbar med personlig utveckling för att få bättre självkänsla så ska man sätta upp mål som är rimliga. Man får ta ett steg i taget och se hur tillvaron förändras på ett positivt sätt. Nya insikter kan ta tid att smälta och därför så ska man skynda långsamt. Sätt upp delmål för din personliga utveckling och fortsätt då du hunnit analysera hur de förändringar du implementerat påverkat dig och din omgivning. När man ändrar sig långsamt så lägger det en grund för framtiden som är hållbar och varaktig.

Det är också viktigt att inse att personlig utveckling handlar om den egna personen. Då du går på kurs för att få bättre självkänsla så kan du känna dig lockad att ge föreläsningar till familj och vänner samt beklaga dig över att de inte gör något för att förändras. Det är högst troligt att din familj till sist får nog av dina lösningar på allas personliga problem så det är smart att du fokuserar på dina egna mål och enbart bjuder in dina nära och kära till de faktiska föreläsningarna då det är möjligt!