Personlig utveckling överallt via nätet

Prova oss: Personlig utveckling i Stockholm eller vart du än vill vara. Vi har en webbaserad grund för privatpersoner och företag och därefter exklusiva möten i grupp med personlig utveckling i Stockholm.

Då livet känns som att det går långsamt och enligt ett mönster som man känner alltför väl och är innerligt trött på, så kan det vara dags att ta del av en kurs i personlig utveckling Stockholm. Personlig utveckling är till för att förstå vad det är man behöver förändra för att leva det liv som man önskar. Det fina med personlig utveckling är att alla människor har inom sig det som krävs för att må bra. Man behöver alltså ingen annan för att öka sitt självförtroende och fatta de beslut som leder till ett meningsfullt liv.

 Man kan ta del av personlig utveckling i Stockholm i grupp eller privat, och ofta kan det vara så att man först börjar i ett gruppsammanhang för att sedan jobba privat med en livscoach. Att sätta igång med personlig utveckling i Stockholm är att ge sig av på sitt livs resa där vägen är minst lika viktig som målet.

Kurser för många deltagare i företaget eller för dina personliga behov?

Den som aldrig provat någon form av personlig utveckling kan dra stor nytta av att vara med i en generell webbsida som ger coachning och verktyg till mycket rimliga priser. Det är till exempel mycket vanligt med personlig utveckling i Stockholm för företag som vill öka sin kreativitet och produktivitet. Då de anställda lär sig självinsikt och att ta fram sina unika egenskaper så blir stämningen på jobbet annorlunda. Att ta del av en kurs i personlig utveckling i Stockholm kan också vara en upplevelse som gör att man känner en större samhörighet med sina arbetskamrater och det blir en mycket lyckad form av team building.

Det som kan vara så lyckat med personlig utveckling i grupp är att man inser att andra människor i ens närhet också upplever att de inte känner sig tillräckliga och att livet inte känns så spännande. Denna insikt kan vara tillräckligt för att man ska våga ta tag i sina egna rädslor och släppa taget om tanken om att man inte förtjänar en bättre livskvalitet. Då man genomgått en lyckad kurs för personlig utveckling i Stockholm så kan det vara smart att hålla kontakten med en personlig livscoach för ytterligare vägledning.

Privat coaching

Privat coaching för personlig utveckling ger oftast mer än en kurs med många deltagare, för då man talar på tu man hand så hinner man mycket mer. Om man trivdes bra med den som ledde kursen för personlig utveckling i Stockholm så kan man alltid undersöka möjligheterna till att få privat coaching. Då man träffar sin livscoach så kan man tala om aktuella situationer och om hur dessa bemöts. Genom att använda sig av redskap för att öka självinsikten och självförtroendet så finner man nya vägar att bemöta de situationer som tidigare känts helt omöjliga.

Analys och uppföljning

För att personlig utveckling i Stockholm ska få goda resultat så måste man fortsätta att analysera och även följa upp med ett möte, telefonsamtal eller brevutväxling. Det är nämligen viktigt att man känner sig manad till att fortsätta jobba med de verktyg man fått under kursen så att man inte släpper allting och glider tillbaka in det beteende som ledde till ohälsa och en jobbig vardag.

Har man varit på kurs i personlig utveckling i Stockholm med företaget så gör man ofta en utvärdering men den här gör man precis efter kursen. Det är mycket bra om man kan ha ett möte någon månad efter kursen där man återknyter till det man diskuterade under själva kursen för att utvärdera de förändringar som deltagarna har upplevt på jobbet och även privat. Det kan ju faktiskt ta lite tid innan man upptäcker hur det man lärt sig kan omvandlas till praktik.

Verktyg för fortsatt utveckling

Under en kurs i personlig utveckling Stockholm så får man flera praktiska redskap som man kan jobba med privat eller i grupp. Det kan handla om att man lär sig att ställa rätt frågor till sig själv innan man fattar ett beslut eller att rent praktiskt skapa mål som man tecknar ner med papper och penna eller i sin telefon. Det finns generella tekniker som de flesta kan använda sig av men det går alltid att anpassa en metod så att den passar in i ens eget liv. För att kunna komma tillbaka till de nyttiga verktygen under en period som känns tung så bör man behålla sina anteckningar så att man snabbt kan påminna sig om vad man kan göra för att känna sig säker och trygg i alla lägen.

Bra eller bättre självkänsla?

Bättre självkänsla

Alla har behov av bättre självkänsla för att utvecklas som människor. Då en människa tar stor plats i olika sammanhang så ogillas detta ofta. Paradoxen i dessa situationen är att både den som tar plats och de som känner sig undanknuffade behöver bättre självkänsla. Då du vet att du och din tid har ett stort värde så känner du dig aldrig hotad av en annan människa som tar plats. Du behöver heller aldrig stå i rampljuset för att känna dig sedd.

Med bättre självkänsla får livet nya dimensioner där man funderar mindre på vad andra gör och lägger ner mer tid och kraft på att faktiskt skapa en meningsfull tillvaro med glädje och hälsa som resultat.

Det som finns inuti…

Alla tycks vara överens om att det är insidan som räknas och trots detta så accepterar människor att leva med en självkänsla som knappt existerar. Då man aldrig tar en paus för att se vad som finns inuti så är det lätt att bli ett tomt skal och det märks även på utsidan. Den som har koll på sin egen förmåga och prioriteringar i livet gillas lätt av andra människor. Man kan uppleva att den här typen av människor har ett slags lugn som gör det skönt att befinna sig i deras närhet. Tänk bara på hur lätt det blir att umgås eller jobba med någon som faktiskt vet vad de vill.

Genom att ta reda på vem du är där inuti så stärker du din självkänsla och det här har inget med egoism att göra, tvärtom. Den som har bättre självkänsla får mer tid och kraft till att uppmärksamma andras behov och ge de den plats som de behöver. Det är därför mycket viktigt att ta tag i denna bit om man vill må bra och även få sina medmänniskor att trivas.

Att värdera sig själv och sin tid

En viktig bit som många eftersätter är att värdera sin tid och sig själv på rätt sätt. Idag kan det vara mycket svårt att få alla pusselbitarna på plats. Man ska vara stjärna därhemma som partner och förälder samtidigt som jobbet eller utbildning kräver en professionalitet som inte accepterar underligt beteende. Det blir helt enkelt svårt att säga nej men tids nog så måste man det och då kan det bli obehagligt när folk har blivit vana vid att man alltid ställer upp.

Då du inser att du och din tid har ett värde som är så mycket mer än den timlön du får så blir det genast solklart att du inte kan säga ja till alla uppdrag. Det kan vara så att du måste skapa en lista med prioriteringar och se vad som är viktigast för dig. Utifrån denna lista så skapar du ett schema som fungerar för att du ska må bra. Den som förändrar sin tillvaro på detta sätt blir ofta förvånad över att upptäcka att alla de där kraven inte alls kom från familj, vänner och jobb utan från en själv. Det här är en upplevelse som ger mod, kraft och bättre självkänsla.

Mål som man kan nå

Då man jobbar med personlig utveckling för att få bättre självkänsla så ska man sätta upp mål som är rimliga. Man får ta ett steg i taget och se hur tillvaron förändras på ett positivt sätt. Nya insikter kan ta tid att smälta och därför så ska man skynda långsamt. Sätt upp delmål för din personliga utveckling och fortsätt då du hunnit analysera hur de förändringar du implementerat påverkat dig och din omgivning. När man ändrar sig långsamt så lägger det en grund för framtiden som är hållbar och varaktig.

Det är också viktigt att inse att personlig utveckling handlar om den egna personen. Då du går på kurs för att få bättre självkänsla så kan du känna dig lockad att ge föreläsningar till familj och vänner samt beklaga dig över att de inte gör något för att förändras. Det är högst troligt att din familj till sist får nog av dina lösningar på allas personliga problem så det är smart att du fokuserar på dina egna mål och enbart bjuder in dina nära och kära till de faktiska föreläsningarna då det är möjligt!

Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness är ett populärt engelskt uttryck som beskriver att man blir medveten om sig själv. Mindfulness är mycket viktigt då man talar om personlig utveckling som är varaktig och positiv. Den som lider av olika emotionella problem eller känner att livet är allt annat än en picknick kan dra stor nytta av att jobba med Mindfulness för personlig utveckling. Då man kan sätta fingret på vad det är som inte känns bra så kan man också förändra sitt liv så att man mår bra igen.

De flesta har svaren på sina problem inuti och om man inte lider av psykisk eller fysisk sjukdom så behöver man inte droger för att må bättre och se en mening i livet. Det gäller helt enkelt att förstå hur man kan finna svaren där inuti och Mindfulness är ett effektivt verktyg som fungerar för de allra flesta. Trots att den här tekniken för välbefinnande har sina rötter i Buddism så kan man idag se att den antagits av läkare och andra som ser den fysiologiska nyttan av Mindfulness.

Lär känna dig själv

Då man mår dåligt och plågas av dåligt självförtroende, prestationsångest eller en allmän känsla av missnöje så leder detta till en negativ spiral som i värsta fall kan ge allvarliga problem med depressioner och fysisk sjukdom som följd. Det kan vara mycket svårt att ta sig ur ett negativt beteendemönster, och det särskilt om man inte ens är medveten om det. Mindfulness handlar om att man tar sig tid till att inventera insidan för att lära känna sig själv.

Man kan säga att Mindfulness är en form av meditation fast du behöver inte boka en tid och sitta på en gummimatta för att praktisera Mindfulness. Varje situation ger dig möjlighet att blunda en stund och känna efter. Det handlar om att återkoppla till det du faktiskt gör och hur det känns, både fysiskt och mentalt. Det här kan leda till att du upptäcker att ditt jobb inte alls ger dig den utveckling och motivation som du behöver, eller att du inte spenderar tillräckligt mycket tid med din familj. Att veta hur man känner är ett stort steg i rätt riktning för att skapa en livssituation som känns inspirerande och kreativ.

Lär dig Mindfulness

För att du ska bli bra på Mindfulness så behöver du förstås lära dig grunderna för denna teknik. Det kan du göra genom att ta del av en kurs i Mindfulness eller genom att jobba med en livscoach som kan denna teknik. I början kan det kännas som en stor utmaning att plötsligt känna efter och fundera på vem man är. Många är så upptagna med att göra det som de upplever krävs av samhälle, familj och jobb att det känns konstigt att för en gångs skull ställa frågan “vad vill jag?”

Med Mindfulness kan du utveckla tålamod och modet att våga lita på din egen intuition. Du bygger upp ditt självförtroende samtidigt som du ökar din närvaro i livets olika situationer. Det här är något som kommer att leda till bättre relationer med de som betyder mest för dig. Då du aktivt och medvetet deltar i samtal och i umgänget med barn och familj så missar du inte livets pärlor på grund av stressiga tankar om vad borde göra och vad du kunde ha gjort. Du gör helt enkelt det du ska, just nu!

Övningar för Mindfulness

Då du deltar i en kurs om Mindfulness så kommer du att få praktiska verktyg som du tar med dig hem. Mindfulness är inte något diffust som man ska förstå rent intellektuellt. Här handlar det om att koppla ihop sinne med det fysiska och praktiskt vidta åtgärder för att förändra sitt liv och sin livskvalitet. Ingen är perfekt, och visst är det så att man kan glida tillbaka i gamla mönster då man plötsligt utsätts för stress och press. Det fina med Mindfulness är att övningarna du lär dig snabbt tar dig tillbaka till ett lugnt tillstånd där du kan fatta rätt beslut även om allting omkring dig tycks fullkomligt kaotiskt.

Du kan alltså pyssla med Mindfulness övningar vid frukostbordet, i kön till bussen, framför TVn eller på jobbet. Mindfulness är en teknik som du tar med dig vart du än går och den hjälper dig att aktivt ta kontrollen över ditt liv och dina handlingar.

Vad är Mindfulness?

Du kanske har hört talas om uttrycket Mindfulness i sammanhang där man diskuterar personlig utveckling och konsten att leva ett meningsfullt liv. De allra flesta kommer förr eller senare att reflektera över vad de pysslar med och vart det bär hän. Mindfulness är ett enkelt men mycket effektivt sätt att ta reda på hur man känner och vem man är. Eftersom en människa ständigt förändras så kan det som fungerade igår leda till känslor av stress och press idag.

Med Mindfulness så är du medveten om det som händer precis nu, och du kan också samla dina tankar för att fatta viktiga beslut som rör ditt arbete och privatliv. Du blir helt enkelt en mer fokuserad person med ett självförtroende som inte går att rubba då du använder dig av metoder som ger Mindfulness!

Sortera ditt inre!

Författaren och forskaren Jon Kabat Zinn beskriver meditation och Mindfulness som något man inte gör vilket för många människor känns märkligt. Vi är så vana vid att vi måste göra något för att uppnå resultat, men då det handlar om en inre ro och förmågan att filtrera bort stress så måste man lära sig hur man inte gör något. Varje person har många dimensioner som påverkar hur man beter sig och upplever olika situationer. Lägg till detta en komplicerad värld där vi varje ögonblick bombarderas med en massa information.

Med tanke på detta så kan man faktiskt se Mindfulness som ett sätt att rensa i röran och sortera sitt inre. Gör dig av med det som du inte mår bra av och ta reda på vem du är genom att lyssna på den som finns där vid din sida hela tiden, nämligen du! Med Mindfulness kan du finna de bästa svaren och lösningarna på det som du just nu upplever som problematiskt.

Ett medvetet liv

Med Mindfulness skapar du en inre ro som gör att du blir medveten både om det du känner och det som händer omkring dig. Vem har inte varit med om situationen att någon säger “Hallå! Du lyssnar ju inte!”? Man kan själv uppleva att man ofta glider bort i tankar om sådant som rör ämnen som irriterar, stressar eller pressar. Då man fyller sitt inre med negativa tankar eller stress så finns det inte plats för nuet. Det gör att man missar livets viktigaste ögonblick. Barnen blir vuxna medan man går i tankar om det som hände innan de föddes eller hur man ska få ihop pengarna till en dräglig pension!

Den som väljer Mindfulness missar inte livets bästa ögonblick och kan dessutom hantera de där negativa tankarna på rätt sätt då de dyker upp. Meditation handlar om att uppmärksamma var tankarna befinner sig. Då man gör detta så upptäcker man ofta att de inte är där man själv är. Visst kan det vara skönt att fundera på Nordiska museets konstsamling då ungarna skriker och är kissnödiga i overaller, men om man verkligen vill skapa ett meningsfullt liv så måste man ta kontrollen över sina tankar vilket man kan göra med Mindfulness.

Mindfulness då du behöver det

Mindfulness är inte till för de stunder då du har tid för en fritidssyssla. Om det vore så skulle Mindfulness inte vara så populärt att stora företag som Google avsätter arbetstid för att deras anställda ska lära sig mer om denna metod för självinsikt och medvetenhet. Då du går på en kurs i Mindfulness så lär du dig hur du kan bli medveten i vilken stund som helst och finna den ro du behöver för att ta kontrollen över ditt liv. Det här är en kunskap som alla kan dra nytta av och den gör det möjligt att leva ett kreativt och produktivt liv.

Då man pysslar med övningar i Mindfulness så ändrar man om i sin hjärna rent fysiskt. Man strukturerar med tiden om kopplingar i hjärnan vilket leder till ett ökat välbefinnande. Mindfulness har sina rötter i Buddism men idag så har modern vetenskap även kunnat bevisa att meditation och övningar för att öka sitt medvetande har en positiv påverkan på kroppen och hälsan. Det betyder att man alltså inte behöver bli religiös för att dra nytta av den kunskap som Mindfulness erbjuder.

Ett enkelt exempel på vad Mindfulness går ut på är att till exempel uppmärksamma sin andning. Inse att du alltid andas och hur du andas och dra nytta av att du kan kontrollera detta rent fysiskt. Mindfulness tar lite tid att lära sig men med praktiska metoder som teknik för andning så kan vem som helst dra nytta av Mindfulness!

Stresshantering

Stresshantering: Finns det en enkel väg att hantera stress på?

Stresshantering är till både för den som vill förebygga problem på grund av stress och för den som redan har blivit sjuk på grund av stress. Man kanske upplever att man inte har någon tid för stresshantering. Hur ska man hinna med stresshantering då man är stressad just för att man inte har någon tid? Till att börja med så får man vara bestämd och helt enkelt ge sig själv den tid som det kan ta att lära sig viktiga övningar för stresshantering. För mig är det enkelt: stress att inte vara i nuvarande ögonblicket! Dvs. att sinnet sticker iväg till framtidens oro eller rädsla eller hänger kvar vid ilska eller sorg som man inte har bearbetat fullt ut. Det är endast två lägen som skapar stress.. Titta noga så ser du att stresshantering handlar om att hantera sitt sinne och dom mönster du har i dig. Stresshantering är då att hantera det obearbetade som man har i sig på ett smart sätt!! Läs mer om min stresshanteringskurs som ger dig viktiga verktyg och praktiska verktyg att hitta lösningar och insikter i dig istället för att älta i oro och ilska!

Då man lär sig metoder som t.ex. Mindfulness så kan man sedan jobba med stresshantering på egen hand på ett sätt som fungerar väl ihop med den livsstil man har. Det bästa med stresshantering är att kunskaper om Mindfulness och meditation följer med en för resten av livet så att man alltid har tillgång till akuta verktyg då man börjar må dåligt av stress igen.

Vad är stress?

Stress är en kroppslig reaktion som vi behöver i viss mån, men om vi blir alltför stressade så mår vi inte bra. Om vi inte lyssnar på våra signaler om stress så kan vi bli utmattade och gå in väggen. Det största problemet med stress idag är att vi inte ger oss själva tid till återhämtning. De flesta söker inte efter hjälp med stresshantering förrän de har hamnat hos doktorn på grund av hälsoproblem.

Hur kan man hantera stress?

Det är mycket vanligt att läkare som jobbar med stresshantering föreslår meditation som ett sätt att hantera stressymptom. Meditation är ett stort begrepp och det finns en massa olika metoder och tekniker. Många har kanske provat avslappningsteknik i skolgymnastiken där man lär sig att slappna av för att på kort tid återhämta sig. Då man jobbar med Mindfulness så kan man lära sig att komma i kontakt med sina känslor och med sin intuition på ett effektivt sätt. Det är en form av meditation som man kan använda sig av vart man än befinner sig. Det gör att Mindfulness är det perfekta redskapet för stresshantering för den som inte anser sig ha tid till något annat än till att stressa.

Varför stressar man?

För att kunna hantera stress så måste man förstå varför man stressar och det finns några huvudsakliga orsaker som bidrar till att folk stressar sig genom livet. Det kan helt enkelt vara så att man inte har någon kontroll över sin tid och sina känslor. Om man samtidigt upplever att man inte får något stöd från andra människor runt omkring och det ändå inte finns någon mening med det man gör så mår man inte bra. Stressen blir ett faktum.

Det är alltså upplevelsen av att inte ha kontroll, att inte känna sig uppskattad och att inte finna mening i sin tillvaro som gör att man stressar. Notera att allt detta kommer tillbaka till den egna upplevelsen och att det egentligen inte har mycket med andra att göra. Det är därför som den bästa stresshanteringen handlar om att göra något åt den här upplevelsen och att styrka sin självkänsla genom personlig utveckling.

Det är inte problemen som orsakar stressen

Något som är viktigt att förstå är att det inte är problemen som orsakar stressen. Det hela handlar om ens egen inställning till livet och tillvaron, men det är ju inte alltid så lätt att själv se detta då man verkligen lider av stress. För att kunna se på sin tillvaro på ett öppet sätt så kan man använda sig av meditation och Mindfulness. Då man slappnar av och lyssnar inåt så inser man också varför vissa situationer skapar en sådan stress, och man lär sig hur man ska undvika problemen som gör att man inte mår bra.

Då man tar tag i sin stress och går på kurs i stresshantering så inser man plötsligt att mycket av det som tidigare kändes så jobbigt inte alls är något problem. Med ett nytt synsätt på sig själv och sin tillvaro kan man komma till bukt med stressrelaterade problem och börja leva ett meningsfullt liv där man känner sig delaktig och närvarande. För att lära sig mer om Mindfulness och andra viktiga redskap för stresshantering så kan man ta en kurs eller vända sig till en livscoach som är specialiserad på frågor om stress och personlig utveckling.

Lär dig avslappningsövningar

Avslappningsövningar 

Avslappningsövningar är bra för den som vill lugna sitt sinne och sin kropp och återhämta sig med ny energi. Det finns avslappningsövningar som går på några minuter och så finns det längre övningar som kanske kräver att man ligger ned på en madrass eller matta. Ju duktigare man blir på avslappningsövningar desto lättare blir det att finna sinnesro då man behöver tänka skarpt och klart.

Eftersom det är bevisat att avslappningsövningar är bra för hälsan och även ökar förmågan att ta kontrollen över sitt eget liv så används dessa övningar ofta som en del av kurser och program för personlig utveckling. Då man lyssnar till sin kropp och sitt hjärta så inser man bättre vem man är och vad man vill. Detta ger en fokus i livet som leder till ökad kreativitet och produktivitet.

Fysisk avslappning

För de flesta så är det lättast att börja med fysiska avslappningsövningar. Dessa går ofta ut på att man känner skillnad mellan spända och avslappnade muskler. Man går igenom kroppens olika delar på ett lugnt och metodiskt vis för att uppleva hur det känns att vara fullkomligt avslappnad. Det här är något som idrottsmän jobbar en hel del med i kombination med mental träning. God kontakt med kroppen innebär att man känner av de spänningar som kan uppstå av stress och press. Om man rent fysiskt kan registrera att man faktiskt är stressad så blir det genast lättare att göra något åt det.

Ett exempel på detta kan vara att man spänner sig över axlar och nacke då man är stressad. När man börjar med fysiska avslappningsövningar så märker man detta mer tydligt och blir uppmärksam på att man faktiskt är spänd på grund av den stress man utsätter sig för. För att verkligen råda bot på det som orsakar stressen så måste man se till sig själv och ta reda på vad det är som gör att man inte ger sig själv tid för vila och återhämtning.

Mentala avslappningsövningar

Mentala avslappningsövningar har mycket gemensamt med fysiska avslappningsövningar eftersom man kan höra sina tankar och känna vad som pågår inuti bättre då kroppen är lugn och stilla. Med mentala avslappningsövningar kan man vända negativa tankar till positiva och bli medveten om det som händer just nu. Det ger sinnet en chans att varva ner och släppa taget om det som inte är relevant.

Genom att öva sig på att fokusera sina tankar och känslor så kan man genom avslappningsövningar lära sig att ta kontrollen över sitt liv. Problemen man upplever kanske kvarstår men då man ser de i ett nytt ljus så leder de inte till stress. När man lär sig effektiva avslappningsövningar så kan man även börja använda tekniken vid tillfällen då man upplever att det blir stressigt. Genom att ta några minuters time out kan man snabbt återhämta sig, samla tankarna och fatta vettiga beslut!

Andning och hållning

Till avslappningsövningar tillhör även andning och kroppshållning. Då man lär sig mer om hur ens egen andning fungerar så vet man också om man andas på ett stressat och ohälsosamt sätt. Efter att ha lärt sig avslappningsövningar så kan det vara tillräckligt med att ta några djupa andetag för att komma till ro igen och inte bli stressad. Det här handlar om att ta kontrollen över sin kropp och sina känslor. Genom att ha ett praktiskt verktyg som andningen att jobba med så kan man alltså påverka hur man känner sig mentalt.

Hållningen ger också många ledtrådar om hur vi känner oss. Sitter man i en stol framför datorn hela dagen och stressar med olika projekt och telefonsamtal så kanske man inte märker hur axlarna långsamt dras uppåt och munnen sitter i benhårt snörpt läge. Med hjälp av avslappningsövningar så behöver man inte ens lämna sitt skrivbord för att under någon minut återkoppla till en kroppshållning som signalerar lugn både inåt och utåt.

Avslappningsövningar är viktiga i alla sammanhang och det har blivit allt vanligare för företag att ge sina anställda kurser i meditation och personlig utveckling där dessa övningar ingår. Mår man bra inuti när dom är sig avslappningsövningar och det märks  på flera sätt varvid många företagsledare som väljer att avbryta produktionen under en kortare tid för att de anställda ska få redskapen som gör att de orkar mer och känner sig kreativa.

Hantera dåligt självförtroende

Självkänsla och självförtroende

Den som lider av dåligt självförtroende lider även av en massa andra problem. Då man väl anser att man inte duger till mycket så sänder man även signaler till sin omgivning om att detta är fallet. En del döljer sitt dåliga självförtroende genom att klä sig och agera på ett sätt som verkar vara normen medan andra helt enkelt går och gömmer sig under någon sten i skogen. De flesta lider då och då av dåligt självförtroende och beroende på hur stor självinsikt man har så kan dessa mörka känslor få ta överhanden eller så omvandlar man de till personliga segrar.

Det spelar ingen roll om man redan nått pensionsålder med dåligt självförtroende. Man kan alltid ta tag i sitt liv och förändra den syn man har på sig själv och på livet. Det här är något alla borde göra för då man gör sig av med sitt dåliga självförtroende så blir livet en plats där man trivs och ser möjligheter för utveckling och kreativitet.

Har du dåligt självförtroende?

Ibland kanske man inte ens kopplar ihop de känslor man har av att aldrig vara nöjd med ett dåligt självförtroende. Då man under hela sitt vuxna liv muttrat om att alla andra har det så mycket bättre så kan man ju faktiskt tro på detta mantra. Den som har dåligt självförtroende behöver inte vara en socialt missanpassad individ. I själva verket är det människor som verkar så normala som inuti känner en stor sorg över att inte räcka till.

Det är just därinne i bröstet man måste börja då man frågar sig hur det egentligen står till med självförtroendet. Om man ofta tänker tankar om att andra har det så mycket bättre och enklare så är det ett gott tecken om att man lider av dåligt självförtroende. Den som gör något åt detta genom personlig utveckling slår sig fri från de bojor som hämmar personlig succé och glädje i livet. Att ha dåligt självförtroende är inget att skämmas för. Det ska mycket till för att våga lyssna på sin egen intuition i en värld där man ständigt bombarderas av meddelanden om hur det perfekta livet ser ut. Det som många inte inser är att man har rätten att säga nej till fortsatt personlig misär och helt enkelt bryta den trenden för att istället bygga upp självförtroendet.

Inte ska väl jag…

Den största anledningen till att många människor väljer att fortsätta leva med känslor om att vara otillräckliga är att de inte tror att de förtjänar bättre. I Sverige är det ju lite ofint att sticka ut och ta för mycket plats, men självförtroendet tar ingen plats, det sitter på insidan. Det är alltså upp till dig att välja hur din inre värld ska se ut och vem du vill vara. Att inse att man har ett stort värde som medmänniska, vän och kanske förälder gör stor skillnad.

Då du tar dig tid till personlig utveckling för att bli av med dåligt självförtroende så kommer alla i din närhet att påverkas positivt. Att gå från att vara gnälltant, nicker-dockan eller genomskinlig till att utstråla säkerhet och värme är en transformering som leder till en förbättrad livskvalitet där man plötsligt har allt det där man så suktade efter!

Så påverkas hälsan av dåligt självförtroende

Glöm inte bort att ett skratt förlänger livet. Skrattar man inte så riskerar man alltså att förkorta sitt liv. Har man dåligt självförtroende så känner man sig ofta missnöjd och kanske till och med arg, och det är rent fysiskt ohälsosamt. Då du vågar unna dig själv att må bra så kommer du också att ta reda på vad du blir glad av och se till att ditt liv får inslag av sådant som får dig att skratta och trivas. Det kanske är dags att du äntligen tar den där kursen i ridning som du drömt om sedan barnsben. Med självinsikt ser du vad din kropp och själ behöver och det här gör att du också räcker till för de som behöver dig.

En ljus framtid

Ta chansen till  en spännande resa som du aldrig kommer att ångra! Istället för att bli mindre och mindre inuti kan du alltså växa som människa och se fram emot en ljus framtid. Genom att jobba med sig själv kan du sätta fingret på vad det är som måste förändras i ditt liv för att du ska bli av med dåligt självförtroende.

Självförtroende

Självförtroende

Att våga lita på att man kan och får ställa krav på hur livet ska se ut är inte alltid självklart. De flesta är duktiga på att ställa krav på sig själva utan att tro på att de förtjänar att själva vara med och aktivt styra livets utmaningar. Då man inte har kontrollen över sin egen tid och person så kan man inte heller förvänta sig ett gediget självförtroende. Självförtroende handlar inte om att känna att man är bäst utan snarare om att förstå att man kan finna glädje och positiv utveckling i det man företar sig.

Då man slutar att fokusera på konkurrens och de ideal som man tror är normen så blir livet genast fullt av färg och inspiration. Med kreativitet och viljan att förändra så finns det inga gränser för vad du kan göra och insikten om detta ger ett grundmurat självförtroende.

Jag kan, jag vill, jag gör det!

Alla har vi våra svaga områden där vi känner det som om vi stapplade oss fram på en lina. Om man ständigt upplever att man måste prestera på den där linan utan något egentligt skyddsnät, och med en publik som redan fokuserar på de dansande elefanterna så kan man ju lätt bli less på livet. Alla behöver vi känna stöd och uppskattning för att vårt självförtroende ska växa. Men hur kan man påverka sitt självförtroende då man redan upplever att man är utan talang och ambitioner?

Till att börja med så gäller det att inse att en förändring är möjlig. Med rätt verktyg så kan du styra ditt liv och välja om du vill gå på den där linan eller inte. Då du väl bestämmer dig för att du kan och vill förändra ditt liv så öppnar du dörren för nya möjligheter där du kan finna vägen till ett självförtroende som inte vacklar i något läge. Så innan du läser vidare, blunda och bestäm dig för att du kan, vill och kommer att göra det som krävs för att ta kontrollen över ditt liv!

Vilka mål har du?

De flesta mår bra av struktur och målsättning. Då man vet vad det är man strävar mot så blir det lättare att handskas med det som kanske inte känns så bra just nu. Det kan till och med fungera som inspiration då man återigen stöter på de situationer där det känns som om självförtroendet är i botten. När du jobbar med en plan för förändring så kan du se dessa situationer i ett nytt ljus.

Det kan vara svårt att själv komma på vilka mål man har eller vill sätta upp och för att komma till insikt om den väg man vill gå i livet så måste man även komma till insikt om vem man är. Personlig utveckling handlar om att bli medveten om sina känslor och tankar och sätta fingret på vad det är som gör att man inte känner sig säker i olika situationer. Det kan ofta bli en riktig aha-upplevelse då man plötsligt inser att ett mycket gammalt barndomsminne fortfarande ligger och skaver mot självförtroendet. Genom att jobba med rätt metoder så går det att göra sig av med gammalt bagage och öka känslan av att man faktiskt förtjänar ett bra och intressant liv.

Vägen till självförtroende

Rom byggdes inte på en dag och det tar lång tid att öva sig att gå på lina eller att dressera cirkuselefanter för den delen! Då man vill uppnå en verklig förändring och uppleva ett självförtroende som är stabilt så får man räkna med arbete. Dels så handlar det om att förstå de processer som pågår i det egna medvetandet och dels så måste man finna praktiska sätt att omsätta dessa till positiv handling. Genom att jobba med en privat coach eller ta del av en kurs för personlig utveckling så kan man lära sig viktiga metoder för att öka sitt självförtroende och sin livskvalitet. Det bästa med det här arbetet är att det är roligt och att man mycket snabbt ser skillnad i hur man bemöter sin omgivning och situationer.

Självförtroende som bottnar i självinsikt och en känsla av att allt är precis som det ska vara smittar av sig. Det är därför som många företag tar sig tid till att skicka personalen på kurser i personlig utveckling. Då man får vara den man är och dessutom vara riktigt nöjd, skapar ett bättre självförtroende att vara den man är och med detta så kan man också ge max, oavsett om det är på jobbet eller i hemmet!

Stresshanteringskurs

Stresshanteringskurs

Kom på en upplivande Stresshanteringskurs där du får tillgång till dina egna resurser !!
Trots alla de fantastiska teknologiska uppfinningar som vi omger oss med så tycks folk inte använda den tid dessa sparar till att vila och slappna av. Då man inte måste tvätta kläderna i ån eller koka vatten på spisen så ser man istället den tid man vinner som en resurs till fler uppgifter. Även om man bara jobbar måndag till fredag så fortsätter arbetet under helgerna då det gäller att komma ifatt därhemma. Det här gör att många känner det som om de hade hamnat i en obehaglig cykel av jobb som aldrig tar slut.

Många upplever att de rusar fram i ett ekorrhjul och stressen avtar aldrig. För att göra något åt den här situationen så kan man ta del av en stresshanteringskurs. Det är inte så lätt att själv säga stopp och belägg! Då man under en stresshanteringskurs får redskapen för att förändra sitt liv så finns det inte längre några ursäkter för att fortsätta leva med stress och press!

Alla stressar!

Alla som inte har tagit en stresshanteringskurs stressar mer eller mindre. Då man ser sina vänner och bekanta rusa fram med ett rop över axeln om att de inte hinner så kan man ju lätt få uppfattningen om att det är så här det ska vara. Är man upptagen så är det ju ett tecken på framgång, men vem har inte hört om någon som gick in i väggen på grund av den här livsstilen?

Barn till föräldrar som stressar lider också av att inte få utvecklas i sin egen takt. Det finns ingen tid till att reflektera över det som händer i vardagen då man knappt hinner med att klä på sig om morgonen och därför lägger barnen att sova i de kläder de ska ha i skolan nästa dag. Känner du pulsen stiga av att läsa detta? I sådant fall är det hög tid att du gör något åt din stressnivå och funderar på att ta del av en stresshanteringskurs!

Stresshanteringskurs för företag

Nu kan det ju kännas svårt att ta sig tid till en stresshanteringskurs, men då kan räddningen komma från jobbet. Det är nämligen väl känt bland företagsledare att en stresshanteringskurs för de anställda leder till bättre resultat och en arbetsmiljö där folk trivs och inte sjukskriver sig stup i kvarten. Därför är det ganska troligt att man på din arbetsplats kommer att se positivt på förslaget om en stresshanteringskurs för alla anställda.

Japp, du kan skicka hela företaget på en stresshanteringskurs som jag anordnar till en fruktansvärt dyr peng. Men sedan blir resultatet bra också. Om du arbetar inom vården eller hjälper andra ( lärare, barnvårdnad, mm) är kostnaden lägre.
En stresshanteringskurs är också en fin chans att jobba tillsammans för att skapa ett starkt team där alla känner det lugn som krävs för att man ska utvecklas och jobba bra ihop. Man kan ta del av en endagskurs i stresshantering eller välja ett format som gör att man träffas vid flera tillfällen för att förstå och bli av med det som leder till stress på jobbet och hemma.

Bättre hälsa utan stress

En av de största anledningarna till att folk i större utsträckning har börjat ta stresshantering på allvar är att stress bevisligen leder till problem med hälsan. Att befinna sig i ett tillstånd av frustration med högt blodtryck är inte bra för allmänhälsan och det sliter på hjärtat. Dessutom kan stress leda till tillstånd av depression och ett immunförsvar som fungerar dåligt. Om man tar sig tid till en stresshanteringskurs så sparar man på den tid och kraft som annars hade gått åt att hantera alla hälsoproblem som uppstår av stress.

Det kan ta tid att bli av med stress och man ska inte förvänta sig att en stresshanteringskurs kommer att förändra hela livet på ett ögonblick. Däremot är det så att en bra stresshanteringskurs kommer att ge de verktyg man behöver för att jobba med sig själv och för att minska den stress man utsätter sig för. Med hjälp av personlig utveckling och konkreta metoder för att bli medveten om sig själv och sina val så kan man se en förändring som är långvarig.

Kontakta mig för en stresshanteringskurs då du får bra verktyg från en kurs så har du alltid möjlighet att återkoppla till det du lärt dig då det återigen blir alldeles för stressigt i din vardag för att du ska kunna må bra och fungera som människa, kollega, vän och partner.

Varför Meditera? 7 tips på vägen inåt.

Meditera

Att meditera är en av grundpelarna för att må bra.

Meditation och att meditera får mer och mer utrymme inom personlig utveckling.

Vi skall titta lite närmare vad meditation är och vad du bör tänka på om du vill meditera. För meditation och att meditera är en viktig komponent att bli av med spänningar, trötthet och få en djupare upplevelse av vem du verkligen är.

För att lättare förstå värdet av att meditera är det lättare om man ser på hur intryck fungerar inom oss.

Om vi ser på intryck som något som lagras i en gigantisk hårddisk i oss där dagliga upplevelser lagras då vi upplevt något bra eller dåligt, får vi en värdeladdning till en upplevelse kan vi enkelt säga.Tänk t.ex. på om man varit med om en bilkrock. Många människor har svårt att sätta sig i en bil direkt efter en krock ( eller är rädda för älgar om dom krockat med en älg) för att dom har fått en negativ upplevelse från att vara i bilar. Så det tar lite tid att kunna gå in i en bil även efter flera år och ibland så sitter minnet kvar hela livet i vissa. Meditation och att meditera är som en spänningslösare som gör att man skapar kontakt med det undermedvetna då man undanträngt en händelse som fortfarande ligger kvar i vårt värdeladdade minne och får kontakt med händelsen och kan gradvis bearbeta och slutligen bli befriad från traumat som har uppstått.

Men att meditera är även viktig för alla dagliga intryck som man inte hinner bearbeta. Tänk på att en människa kan idag få lika många intryck på en enda dag som man fick under ett helt liv på stenåldern! Att meditera är därför helt grundläggande för att inte skapa mer stress, obalans och intryck i dig och är en stor gåva att få utöva om du har en bra guide. I våra kurser i personlig utveckling finns givetvis meditation med som grund och kommer även ha en meditation cd klar med olika typer av guidade meditationer som du kan använda dig av inom kort.

Här får du starttips på vad du bör tänka på om du vill börja meditera ( eller redan mediterar);

1. Gör det enkelt när du mediterar. Det är inget högtidligt att meditera, det är faktiskt det mest naturliga tillstånd du kan tänka dig. Om du inte har en meditationsteknik idag så sitt på en stol med stadig rygg, slappna av bara, var med din andning och låt händerna vila på benen med handflatan uppåt. Vi kommer att ta upp själva meditationstekniken i kommande inlägg.

2. Ta det lugnt. Har du 10-20 minuter över så sitt ner utan att ha några krav på dig att något skall hända eller att du skall hantera något. saker har sin tid att frigöras och alla krav kommer bara få motsatt effekt. Bara vara i sin andning är en utmärkt start och sedan esr man vad som sker.

3. Förstå att meditera har hög prioritet. Ha fokus och skapa tid för att meditera. Att meditera har hög prioritet och du måste lägga fokus på att meditera för annars kommer 100 andra saker emellan och du får inte tid att meditera eller så blir det inte bra. Har man väl gått en kurs där man upplevt riktigt djupa meditationer blir man ganska överbevisad att det är både viktigt och riktigt bra att meditera. Den tillfredsställelse man får efter en riktigt djup meditation går inte att jämföra med något!

4. Analysera inte vad som händer när du mediterar. Man kan ha helt olika upplevelse när man mediterar. Det är helt naturlig och därför är det viktigt at inte analysera vad som sker utan bara vara i det som händer. Detta är steg nummer ett i att meditera vilket är en bra start.. Många tror att det inte finns någon logik i personlig utveckling ( eller andlig utveckling kanske man skall säga här) men det finns en logik i det, man förstår inte en större logik som inte verkar logisk utifrån ens egna synsätt och kunskapsnivå.

5. Att meditera är en konstart. Det är en väldigt speciell konst att meditera då man hela tiden är medveten, iallafall oftast när man inte gör den berömda hakan-i-bröstet-meditationen 🙂 dvs. sover under meditation, fast man lär sig att låta tankar, känslor, upplevelser och sensationer flöda utan att gå in i dom. Man bara är .. Man tränar sitt sinne att släppa alla grader av identifikationerna med att vara en person, en kvinna, en svensk, en stockholmare, en politiker, en moderat eller socialdemokrat, en känslig människa, osv.. Sinnet har alla slags idéer som är skapade i dig som är begränsningar och som stoppar dig från att vara den du verkligen är. Att kunna meditera tvålen som hjälper dig lösa upp allting..

6. Meditera på samma tidpunkt varje dag. Hitta en tid som är bäst för dig att meditera på. Att vänja kroppen vid en viss tidpunkt för att meditera är viktigt så kroppen får in meditation i vardagen. Vi kommer att skriva mer om dygnsrytmer som är oerhört viktigt att ha inom personlig utveckling.

7. Meditera på samma plats varje dag. Att meditera skapar subtila energier som förstärks gång efter annan. Det finns berättelser om platser där man mediterat mycket som genast känns lugnande och behagliga. Det är det du skall skapa hemma sakta men säkert.. på en speciell plats som du väljer själv.

Vad du inte skall göra när du mediterar:

8. Meditera inte för länge. Det är ohälsosamt och leder inte till ngt gott i längden. Många personer inom personlig utveckling mediterar för länge och skapar obalanser.

9. Meditera inte om du nyss ätit. Det är inte bra då du troligtvis kan somna, magen kurrar och du inte får en bra meditation helt enkelt.

10. Meditera inte för sent på kvällen. Om du mediterar för sent kan risken bli att du blir pigg och inte somnar. Det har hänt mig personligen och rekommenderas inte. Du kan däremot medvetet meditera sent om du vet att har trötthet i kroppen som då kommer ut om du mediterar och som då gör att du somnar in i meditationen ( vilket är bra just den gången) och du somnar in lättare. jag vet, det låter förvirrande …

Vi hjälper dig gärna att meditera och dessutom strukturera din vardag så du blir tidseffektiv och produktiv så du får tid att meditera.
Lycka till med att meditera och kom ihåg att ställa frågor och kommentera nertill!

 

Mindfullness: Skapa medveten närvaro

Smarta mindfullnessövningar att använda i vardagen.

10 smarta sätt att öva mindfullness på!

Mindfullness betyder att skapa medveten närvaro vilket är nödvändigt för att kunna bli mer medveten och växa i sin personliga utveckling.

Jag har en annan bakgrund till mindfullness då jag varit i indien flera ggr och gjort andra övningar men principen är densamma som mindfullness: att kultivera medveten närvaro och att skapa ett flöde i känslor, tankar och sinnet. Många ggr så har vi ett beteeende som bara löper på av gammal vana. Man gör saker utan att tänka efter, man hanterar situationer pga felaktig inlärning och man vet att man gör ”fel” men man vet inte hur man skall komma ur sitt dåliga beteeende. skuldkänslor, ångest osv kommer in och man kommer in i en spiral av negativa tankar och beteenden.

Mindfullness eller att vara medveten i ögonblicket är mycket transformerande för att bryta mönster och för att skapa en grogrund baserad på förståelse och nya insikter att man har flera val till att hantera en situation på. Att öva sig i mindfullness är till viss del lätt övning men det kan bli väldigt svårt också då man oftast glömmer av att vara medveten då gamla mönster och, präglingar och beteenden tar över och man gör som man alltid gjort. Du behöver vara fokuserad och bestämd för att kunna göra mindfullness.

Jag skall redogöra hur jag enkelt hanterar vissa vardagssituationer med mindfullness för att på så sätt transformera olika mönster du har som du är medveten om eller mönster som du kommer att bli medveten om i din personliga utveckling.

Fördelarna med meditation – medvetenhet och en känsla av lugn – kan uppnås genom att delta i vad som kallas “mindfullness”. Mindfullness kan hjälpa oss att utveckla tålamod, tillit till oss själva och andra, och öppenhet. Här är 10 olika situationer du kan öva mindfullness under dagen:

  1. Mindfullness tillsammans med ditt barn. “Medan du t.ex duschar eller badar ditt barn kan du iakta om du tänker på andra saker eller om du stressar fram vid utförandet. Se om du kan ” vara i upplevelsen att göra det du gör utan att följa distraherande tankar. Om du tillåter stress och distraktioner att påverka ditt sätt att ta på och prata med ditt barn, kan man skapa en mycket annorlunda och oavsiktlig upplevelse för dig själv och dina barn. Barnen är barn bara en kort tid och sedan är dom vuxna. Många föräldrar missar den underbara tiden med barnen när dom är små genom att antingen arbeta för mycket vara fökuserade på sin karriär eller jobbet ( känner jag igen!) eller orar inte leka, ge tid till sina barn. Med mindfullness med barnen blir du blir mer kreativ och bemötande i nuvarande ögonblicket och båda får ut mer av det ni gör tillsammans.
  2. Mindfullness i sociala sammanhang, med en vän, make eller medarbetare. När du märker att du i förtid vill avsluta ett samtal, undersök vad det handlar om och vad du vill få ut av att avsluta samtalet. Är du angelägen om att hitta en “bättre”, mer spännande samtalspartner? Funderar du på något annat? försök att vara engagerad för att lyssna helhjärtat och sedan reagera ärligt på vad den andra personen säger. Du blir en bättre lyssnare, lära känna sig själv, och bygger upp ditt tålamod. Du ser även om ditt sinne har en intention som kanske inte är riktigt ernt och du lär käna dina avsikter bättre.
  3.  Mindfullness med en främling. På under en halv minut har man skapat en bild av en person man träffar frö först gången. Man fastlägger vissa saker om personen och skapar sig en bild av denna. Detta är helt normalt men med mindullness kan du nu bli medveten om de ideer, fördomar och omdömen du automatiskt har i dig och som du skapar när du träffar nya personer. Om till exempel personen du möter är vacker börjar du genast att ge positiva attribut till honom/ henne och skapa en mental bild av. Det omvända kan vara sant, liksom, när du träffar någon du inte är attraherad av. Försök att vara medveten om dina reaktioner när du träffar nya personer. Detta ger dig insikter om vilka grundantaganden du har och hur du kan bli fri från dom.Genom att göra detta får du en mindre dömande attityd eller i allafall upptäcker att du har vissa drag i dig du inte vill ha. Många som dömer andra har en tendens att inte själva ta ansvar. Mindfullness påminner oss om att allt har sitt ursprung i oss och att vi inte tar ansvar fullt ut kan vi inte lösa något fullt ut. När man har bestämda åsikter innan du lär känna någon har du stängt för många andra möjligheter och kan inte se personen för den han eller hon verkligen är. Ibland handlar det om att det man gör med andra är oftast en undermedveten sak som du tror att andra gör med dig ( dvs dömer dig!) när dom träffar dig och det behöver inte vara fallet, du bara har den automatiska tanken i dig och det är nästa steg i att lära känna sig själv.
  4. Mindfullness under ett träningspass. Iakta när du blir anfådd, andningen blir ansträngd eller när temperaturen stiger i kroppen när trötthet eller smärtan kommer. Mindufulness handlar om att slappna av och lägga fokus på hela kroppen, inte bara den delen som du får ont i just då. Ju mer inställd du är på fysiska signaler när du ställer extra krav på din kropp, desto mer bekant blir du din kroppens gränser. Genom att veta dina fysiska gränser får du mer respekt för dom och du kan öka dina gränser mer genom att vara försiktig och medveten om dom.
  5. Mindfullness på jobbet. När du är på jobbet kan du varje timme stoppa allt du gör och bara fokusera på din andning. Ta långa andetag utan att ta i och ha ett jämt flöde i din andning. Mindfullness skapar en delaktighet i det du gör, inte bara göra något för att du skall göra det. En av mina lärare så att det är relationen med handlingen du gör som ger oss mening i livet. Annars gör du bara saker och då kommer du att tycka det mesta är tråkigt, har ingen mening och är meningslöst till slut. Relationen som du skapar med mindfullness kommer ge dig mer livskvalitet! Ofta handlar det inte bara att ger du dig en chans att ta en paus (precis som du skulle ge din kropp en vila efter vandring i en timme), men du återgår till arbetet mer utviad och samlad. Att släppa en stressig situation och tillåta dig att bara vara för en stund ger möjlighet att åstadkomma ett andrum och ett nytt perspektiv och kan dessutom ge upphov till en lösning säger experter på mindfullness. “-Det är som att försöka komma ihåg någons namn, man kommer bara på det när man släppt det utan att försöka tänka på det.”
  6. Mindfullness medan man äter. Många av oss äter helt omedvetet. Vi lassar i oss mat i munnen, ofta utan att smaka fullt ut på förutom dom första tuggorna av maten. Maten är ett viktigt element i personlig utveckling då det är vad du din kropp skall bli när den gått igenom kroppen och den innehåller även vibrationer som påverkar dig på sublita plan. Mindfullness med mat handlar om att äta långsamt, smaka av maten i varje tugga, ponera matens mening och hur maten kom till bordet. genom att uppskatta allt det kommer uppskattning och tacksamhet i vad maten sedan gör med kroppen. Många gånger när man är på retreat med tystnad och man äter i tystnad så ser man hur mycket tankar man har när man bl.a äter och hur lite fokuserad man egentligen är på maten och allt vad den står för. Ju mer medveten du är om hur och vad du äter, desto bättre blir ditt val av mat och desto mer avkopplande kommer en måltid kommer att bli. Du kommer att kuna lyssna till signalerna kroppen ger om maten och du kan t.ex sluta äta i tid så du inte äter för mycket vilket är ett vanligt problem som många har idag. Detta beror ofta på att man äter omedvetet, man får inte i sig näringen på så sätt och får kompenera med att äta mycket. kroppen har ett system för att säga stopp för en viss typ av mat ( om man t.ex är överkänslig ) och det missar manhelt när man äter omedvetet.
  7. Mindfullness på din fritid. Att få kontakt med dom tidlösa rytmerna i naturen är en underbar känsla. Trädgårdsskötsel, att cykla genom parken, vandra – allt detta får dig i harmoni med naturen – om du gör det medvetet och inte bara går och tänker på jobbet. Målet med mindfullness är att vara fullt närvarande, det är lättare att nå detta tillstånd när du är i en naturskön miljö. Starta med att vara utomhus ofta ( och lämna mobilen hemma!) vilket kommer att ta bort från den tickande klockan och stressen att alltid göra något. – Alla distraktioner i det moderna livet fragmenterar din uppmärksamhet och skapar aktivitet i ditt sinne. Lugnet i naturen kan hjälpa dig att nå ditt inre lugn.
  8. Mindfullness med negativa känslor eller fysisk smärta. När vi känner fysisk eller känslomässig smärta, är instinkten att bli av med den så snabbt som möjligt, oavsett om det är genom att ta aspirin för en huvudvärk eller undertrycka ilska. Sann mindfullness dikriminerar inte eller dömer inte – du måste bli man ( kvinna) att vara medveten om och acceptera de “dåliga” saker liksom alla dina “bra” saker. Nästa gång du känner dig svag, sjuk eller upprörd tillåt dig att känna det fullt ut och acceptera det som ditt nuvarande mentala eller fysiska tillstånd. Det är lättare att arbeta sig igenom något som du uppmärksammar snarare än att ignorera. Dessutom är det så att desto mer bekväm blir du med en känsla av rädsla, till exempel mindre ångest, har du stööre kapacitet att vara i den nästa gågn den väller upp i dig.
  9. Mindfullness vid TV tittande. Många av ser på TV helt uppslukade av vad som visas. Det är normalt, speciellt om det är något man blir engagerad i och tycker om. Men gör ett minfullness test nästa gågn du ser på TV. Kontrollera dina fysiska och känslomässiga reaktioner när du tittar på TV: vad gör dig orolig, stressad? Är det Nyheterna, en viss typ av filmer eller något annat som visas på TV. Vad stör dig ? Ett reklamavbrott mitt i en film? Tittar du TV bara när du är trött eller deprimerad? Blir du trött och deprimerad av att titat på TV? Ju mer medveten du är om dina svar på följande frågor om TV tittande och hur du använder den, desto mer medveten blir du med att välja att titta på program som är avkopplande och roliga för dig.
  10. Öva mindfullness när som helst. Öva på ”filosofin att vara långsam” eller gör något som du vet du inte gillar egentligen men se det som ett pel bara och iakta vad som händer i dig. Till exempel när du lagar mat, välja ett recept som tar längre tid att förbereda, som t.ex en gryta. Att göra något långsamt minskar din stressnivå, bygger upp ditt tålamod, hjälper dig att uppskatta saker som inte erbjuder direkt tillfredsställelse och ger dessutom mer tillfredsställelse att göra och högre tillfredställande resultat.

 

Mindfullness, att vara närvarande i varje ögonblick, kan känns bakvänt: – Vi är så betingade att hela tiden granska vårt förflutna och planera vår framtid. Men som experter inom mindfullness säger: “Om du vill att framtiden skall vara annorlunda är det enda stället att du aktivt kan göra något åt det här och nu.” Med andra ord, genom att föra din medvetenhet till detta ögonblick kommer du påverka nästa ögonblick i positiv anda, det är meningen med mindfullness.

Andningsövningar

Varför är andningen och andningsövningar viktiga?

Andningsövningar har använts i tusentals år i många olika österläska läror. Här får du veta fördelarna och varför du skall lära dig  andningsövningar samt vad du bör tänka på.

Andningen är en central del av våra liv. Oftast andas vi hela dagen utan att ens tänka på eller vara medvetna om den. Andningsövningar hjälper att få ett fokus på andningen och det finns idag ca 120 st olika andningsövningar, om inte mer, som man kan använda sig av.

Andningsövningar har alltid haft en stor betydelse i österländska . I Yogans hemland, indien kallas andningsövningar för Pranayamas vilket betyder att hushålla med Prana, eller den inre vitala livskraften. Prana kallas även för Chi inom den kinesiska traditionen med Chi Gong, Tai Chi, osv.
Varför är andningsövningar viktiga? 
1. Andningen står i direkt relation till vårat sinnestillstånd enligt Yoga Chi Gong och andra läror som har gått djupt i ämnet. Det vill säga att din andning är kopplat till ditt sinnet. Detta är väldigt få människor som vet om och få som verkligen tänker på i vardagen. Tänk bara när du är stressad hur du andas… Tänk sedan på hur din andning är när du är lugn, kär, i balans osv.. -en helt annan andning eller hur? Andningen och andningsövningar är den mycket viktiga länken till den osynliga, subtilare delen av oss och är kopplingen att ge subtila energier till oss.

2. Det är mycket viktigt att inse att den subtila energin i oss är i relation med hur mycket energi vi har i vårt system/kropp. Prana eller Chi leder leder enl. ayurveda syre ( energin) i kroppen till cellerna, inte kolhydrater, glukos eller annan energi som modern vetenskapen påpekar. Glukos, kolhydrater mm är viktiga beståndsdelar som behövs men dom kommer ingenstans i kroppen utan Prana, den subtila energin. Prana styr vad som skall fram och vad som inte skall fram i kroppen. Den subtila energin är mycket viktigare än man tror. När du lär dig riktiga andningsövningar kommer du att förstå skillnaden i energin hos andningen. Där för ar andningsövningar en mycket viktig ingrediens för energiuppladdning.

3. För att andningen är länken till den inre världen. Iakttar du din andning ser du att den följer en viss rytm för olika sinnestillstånd. Är du arg har du en viss typ av andning, är du glad har du en annan typ av andning.

Vad får man ut av att göra andningstekniker ?
1. Du kommer till nuvarande ögonblicket. Det finns inget så effektivt som att använda andningstekniker för att ändra sinnestillstånd, negativa känslor eller få upp energin i systemet enligt mig. Andningsvöningar ger en också ökad medvetenhet i kroppen, något som alla som vill utvecklas personligt bör eftersträva. Det är endast i medvetna tillstånd som du kan förändra dina negativ mönster till något positivt ( eller snarare neutralisera den negativa laddningen du har i dig!) eller att kunna vara i ett positivt tillstånd som skapar obalans i dig för att komma tillbaka till ditt ursprung. Alla som håller på med t.ex yoga eller Chi Gong håller nog med om att dom känner sig mer närvarande vilket sker när man lägger fokus på andningen eller i olika andningsövningar. Detta beror på att andningen skapar medvetenhet i nuet, i det innevarande ögonblicket, som är det enda du har i ditt liv.

2. Det finns inte många energikällor, men andningen tillhör en av dom absolut bästa energikällorna! Andningsövningar ger massor av energi om man gör rätt sorts övning. Har man en serie av flera olika andningsövningar som harmonierar och balanserar varandra så känner man skillnad i energi och klarhet. Varje andningsteknik används för olika situationer då dom har olika effekt och funktion i dig när du gör övningen. Avancerade andningsövningar skall man lära sig av duktiga och kunniga personer då andningen är ett mycket kraftfullt verktyg och felaktigt utförande eller felaktig situation/tidpunkt som man gör den på kan få mycket negativa effekter.

3. Avancerade andningsövningar skapar större medvetenhet om vad som sker i dig och ger dig möjlighet att vara i olika upplevelser som sker i dig. Man kan säga att genom att ha fokus på andningen så får man en simultanförmåga som leder till att man kan bara vara i situationer och upplevelser som är bra eller dåliga utan att fastna i dom vilket leder till transformation på hög nivå.

4. Olika andningstekniker används för olika situationer. Därför är det viktigt att lära sig andningsövningar med ett öppet sinne, det går inte att förstå andningsteknikers effekt innan du gjort dom. jag kommer ihåg hur jag, i min okunnighet, svarade på en persons envisa tjat om att jag skulle gå en andningskurs för ca 20 år sedan när jag arbetade i Oslo. Jag svarade att jag hade läst om Kriya Yoga ( i boken En Yogis Självbiografi )  och visste vad det handlade om.. Jag har många gånger skämts över hur okunnig mitt sinne var för vad andningsövningar är och vad dom gör med dig. När jag väl gick kursen en månad senare fick jag en upplevelse som jag aldrig kommer att glömma…

5. Andningstekniker skall användas i sekvens för att stimulera olika system eller nivåer i kroppen för att komma till subtilare tillstånd.  Om man gör andningsövningar i en viss sekvens av olika andningstekniker för att få följande effekt: 1. Stilla tankar och rastlöshet 2. få ökad uppmärksamhet om dig själv och bygga upp energin i dig 3. skapa en bas för att kunna komma i djupare meditativa tillstånd.

6. Andningsövningar är gratis att göra! När du väl har lärt dig olika andningsövningar kan du göra dom var du vill och när du vill. Detta är en av dom viktigaste anledningarna till varför du skall lära dig andningsövningar, du får en friehet som ingen annan har när det gäller att hantera stress eller negativa känslor. Du kan snabbt bara gå in i ett rum ( eller ut ur ett rum till naturen !) och sätta dig och göra dina övningar.

När är andningsövningar bra att göra?
Andningsövningar kan vara en viktig pusselbit vid många olika tillfällen, trötthet, fokusering, energi, balanserande, medveten närvaro mm. Men allt beror på vilka andningsövningar man gör och hur man gör dom, i vilken sekvens man gör dom. Än en gång, du behöver gå en kurs för att låra dig andningstekniker på riktigt. Det räcker inte att se några youtube klipp och tro att du har förstått poängen. Jag gillar youtube och teknologi men detta vill jag understryka. Lär dig andningstekniker från en mycket duktig person som har KUNSKAP I ÄMNET!!!  När allt kommer till kritan är det hur mycket tid man har att få saker gjort på och att ha effektiva andningsövningar är viktiga och effektiva verktyg i ens personliga utveckling.

En av dom absolut bästa andningskurserna som finns idag är Art of Living Kursen. Det är en intensivkurs som har massor av fördelar mot att gå en vanlig yogakurs. Där får du lära dig flera andningstekniker och mycket effektiva andningsövningar samt hur du gör dom i rätt följd. Du lär dig övningarna i rätt miljö och med rätt sinnelag av högt utbildade lärare som har erfarenhet om andningsövningar och alla dess möjligheter och potential. Du får dessutom ett system av andningsövningar + många andra tekniker som du kan använda dig av hemma när du vill. Det är skillnaden till många andra kurser som finns idag, Du behöver ingen lärare efter kursen utan är helt självgående!! Att kursen dessutom är billig och drivs en icke vinstgivande organisation ser jag som ett stort plus. Jag har själv gått kursen och det är en av dom bästa investeringarna jag någonsin gjort i min personliga utveckling.

Att få lära sig andningsövningar på rätt sätt är en stor pusselbit i din personliga utveckling och vi kommer att presentera olika andningsövningar så snart webbsidan börjar ta form.

Du är unik!

En viktigt steg på vägen: Inse att Du är unik!

Ett av dom viktigaste stegen på vägen i personlig utveckling är att inse att du är unik. Ingen kan någonsin vara du och du kan aldrig någonsin vara någon annan. Det spelar ingen roll hur mycket du än vill, om du inte inser att du är unik och att du har något uniks så kommer jakten på lycka, eller perfektion att vara förgäves. Tillåt åt dig vara unik för den du är, det är helt ok med alla lagar i universum som VILL att du skall vara unik. Den dagen du går vidare ( läs dör) kommer jorden inte att vara densamma. Varför kanske du undrar? För du spelade en roll som var unik på den plats som du befann dig på och du är oersättlig i det dramat.

Varför är det viktigt att inse att du unik? För du spelar en stor roll bland alla som du omges med! Din familj, dina vänner, ditt arbete skulle inte fungera eller var sig lika om inte du var där och spelade din unika roll. Du har så mycket som du bidrar med i din omgivning och därför är det viktigt att du inser att du är unik för du gör stor skillnad i den delen av världen där du lever och verkar. Denna insikt ger dig kraft att stå för den du är om du har bra självbild och att ge dig kraft att förändras om du anser att något bör göras åt med din person eller  ditt handlande. Inse att du har något som ingen annan har utan att slå dig på bröstet för det, gör du det kan det också vara en sak som du behöver iakta och fundra över. Alla bidra med något “gott” och något “ont” i sin omgivning , det kan ingen ändra på.
Du kan vara en ängel på alla sätt men ändå tycker människor att du gör något dumt eller tycker att du är överdriven i det du gör osv. Alla slags ideer finns runt dig och din unikhet, din uppgift är att se om det dom sägs om dig verkligen är sant eller om det hör till personen som tycker något. När du ser att det är deras problem kan du slääpa det och vara den du är i fulla drag i det speciella hänseendet.

Många vill vara någon annan än vem dom verkligen är? Varför det? Den personen som du vill vara kanske ser på en annan männiksa och vill vara som den personen. Karusellen tar aldrig slut och jag tror inte att den har ett lyckligt slut heller..

Har du övertygelsen om att du är unik? Inser du att du har något ingen annan kan tillföra i samhället eller världen? Vad krävs för att du skall inse att du är unik ?

Att inse att man är unik är inte samma sak som att vilja vara samma person hela livet eller att inte kunna ändra ståndpunkt, sätt att tänka och vara.. Skillnaden i att se det är fundmental och många blandar ihop det faktiskt. Du är unik och det handlar om att accepetera dig som du är på den ruta du än befinner dig på. Du kan vara säker på att du kommer att förändras på ett sätt som du aldrig kan tro vara möjligt, det är vad jag ser varje dag och vad som sker varje dag också.

Du är unik och har rätt att vara unik. Du är unik – inse att du är det och låt denna dagen föra fram vad den vill till dig.