Personlig utveckling

             Personlig utveckling är en självklarhet idag mer än någonsin.  Det är inte bara en trend längre utan en absolut nödvändighet. Vare sig du tror det eller ej, så är varje ögonblick fyllt av potentialen att få dig att växa. Livet självt vill inget annat än att utvecklas. Vad vill du?

“Alla har alltid chansen att utvecklas! Vad som skiljer dom flesta åt är oftast 3 saker: 1. Inse att chansen att växa finns där. Det är inte som du tror att det skall vara bara. Medvetenheten om att möjligheten alltid finns där att växa. 2. Kunskapen man använder för sin transformation skall ge inspiration och 3. Verktygen för att överkomma gamla mönster till nya befriande mönster bör vara praktiska och hanterbara för din personlighet och förståelse….
Detta ger inspiration och ny intention och insikter att våga göra det man trodde var omöjligt…”  Stefano Zuffanelli

På denna sidan skall du bli
Inspirerad till Transformation = Personlig utveckling!

Jag har haft förmånen att få vara med om många olika upplevelser och lärt mig att ALLT kan vändas till din fördel. ALLTING!  Jag håller på att designa om denna sidan om personlig utveckling till ett guldägg..  För att kunna göra det riktigt bra skulle jag vilja veta vad som stör dig, hur jag kan hjälpa dig och vad du längtar efter i ditt liv just nu. Denna webbsida om personlig utveckling utgår från DINA BEHOV OCH DIN ÖNSKAN! Är du stressad? Vill du ha hjälp med stressad personal? Vill du ha coaching att uppfylla dina mål?  Vill du lära dig hur du hanterar dina negativa känslor osv?
Svara på 3 enkla frågor om personliga utveckling så kommer jag att återkomma till dig ..   Svara på dom 3 korta frågorna här.

Vidare kommer vi att ha flera bra erbjudanden, kurser och intressanta tips på webbsidan! Nedanstående kategorier där länkar är tomma kommer snart att fyllas med fullskrivna sidor,  videofilmer som kommer att var till stor hjälp för din personliga utveckling..   Stefano Zuffanelli

Personlig utveckling – Förändring är oundviklig
Alla har ett oundvikligt mål att bli bättre, få ut mer av en personlig utveckling då det ligger i din natur att utvecklas och att skapa sammanhang och förståelse där man befinner sig. Läs mer…..

Personlig Utveckling – Mindfullness är ingen nyhet, den har funnits i många tusen år..
Mindfullness är en fantastisk metod som många använder då den fungerar och är mycket effektiv. Idén till mindfullness har funnits i många tusen år och är ursprungligen en av Buddhas ordval; Iaktta dina känslor, Iakkta dina tankar,- iakkta dig själv. Läs mer …

Personlig Utveckling – Du har allt i dig redan.
Många som vill utvecklas tror att dom skall förändra något – vi tror att du bara skall hitta tillbaks till något du alltid haft. Stress och spänningar kommer när man har kommit på avvägar och inte har sina mål klart kristalliserade eller har verktyg som inte är anpassade efter situationen som man befinner sig i. Läs mer…..


Personlig Utveckling  – Du har skapat allt som du har omkring dig.

Du har med dina val skapat den situation som du befinner dig i just nu. Alla dina val kan du iakta om du skapar medveten närvaro i din vardag. Där ligger en stor potential till personlig utveckling som modern forskning på senare tid har insett men som visa män i öst har vetat i årtusenden. Att transformera dessa intentioner är bland det viktigaste du får lära dig i våra kurser i personlig utveckling. Läs mer…..


Effektiva verktyg för att växa är avgörande för din personliga utveckling.

Inom allting behöver man effektiva verktyg. Inom arbete, personlig utveckling eller privat gäller samma lagar, man behöver rätt verktyg som kan ge effektivitet och synergi som sedan ger resultaten. Vi har efter många års idogt arbetande med oss själva en mängd viktiga och funktionella verktyg som fungerar i vardagen. Läs mer ( Kommer snart …)


Personlig Utveckling – Sanningar är oftast paradoxer.

Många tror att sanningar är bestämda mått, vi säger att sanningar oftast är paradoxala. Varför är det viktig att känna till inom personlig utveckling? För att den som är sanning ena dagen på en viss nivå är inte längre giltigt på en annan.  Har du upplevt detta själv någon gång? Att skapa öppenhet och förmåga att vara i ögonblickets behov en av framtidens viktigaste egenskaper. Läs mer…..


Personlig Utveckling – Din intuition är troligtvis din viktigaste egenskap.

Intuition är en brygga till mycket inom personlig utveckling. Den är en länk till just det ögonblick du befinner dig i och är vägledaren som bör leda dig oavsett vad dina båda hjärnhalvor tänker eller känner. Att skapa en neutralitet i dig är viktig för att fatta viktiga beslut oavsett om du är privatperson eller inom arbetslivet.  Läs mer ( Kommer snart! …)


Personlig Utveckling – Det finns ingen konkurrens, det finns bara kreativitet.

Många som inte kan följa tidigare påståenden har svårt attt inse att det inte finns konurens i ordets bemärkelse, det finns bara kreativa lösningar på existerande problem. Naturen har en egen agenda och du är en del av den samtidigt som du påverkar och skapar förändring. Läs mer ( Kommer snart! …)

Stefano Zuffanelli håller privat coaching och kurser i personlig utveckling efter dina eller dina medarbetares behov om det handlar om hela företagskulturer. Personlig utveckling sker inte genom att bara gå på ett seminarium eller kurs, lyssna på en cd eller gå en kurs. Personlig utveckling är för mig en ständigt pågående förändring med fokuserad medvetenhet över vad du som privat person eller vad din personal anser vara viktigt att uppnå – se om det stämmer med verkligheten och hitta vägen till att skapa en hållbar förändring.